Privacyverklaring

Tilborghs Translations

Deze privacyverklaring beschrijft in het kort wanneer en waarom ik persoonsgegevens verzamel, welke persoonsgegevens ik verzamel, hoe ik deze veilig opsla en hoe ik deze gebruik, evenals de beperkte voorwaarden waaronder ik deze gegevens aan derden mag bekendmaken.

Gegevens van de onderneming

Ik ben Pieta Tilborghs en mijn bedrijf heet Tilborghs Translations. Het is gevestigd op het adres Amalialaan 17, 5531JJ in Bladel. Het is bereikbaar onder telefoonnummer +31 6 23 80 55 76 of op het e-mailadres info@tilborghs-translations.nl.

Privacy via de website

Voor mijn website en e-mailverkeer maak ik gebruik van een hostingprovider. Deze hostingprovider heet one.com, in Nederland gevestigd op het adres Strawinskylaan 3051, 1077 ZX Amsterdam. Informatie die u invoert via het contactformulier of per e-mail kan op een externe server worden bewaard.

Op mijn website staan links naar mijn Facebook- en LinkedIn-bedrijfspagina. Als u hierop klikt terwijl u bij Facebook/LinkedIn bent ingelogd, kan deze actie door Facebook/LinkedIn worden geregistreerd. Als u dat niet wilt, dient u eerst uit te loggen bij uw Facebook-/LinkedIn-account. Voor informatie over de bewaartermijnen, opslag en verwijdering van gegevens verwijs ik u naar het privacybeleid van Facebook/LinkedIn.

Welke gegevens verwerkt de onderneming

Ik verwerk de volgende gegevens:

  • uw naam en/of de naam van uw bedrijf;
  • uw adres en/of het adres van uw bedrijf;
  • uw e-mailadres en/of het e-mailadres van uw bedrijf;
  • uw bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van uw bedrijf
  • het btw-nummer van uw bedrijf;
  • eventuele persoonsgegevens die vermeld staan in de documenten die ik in uw opdracht moet verwerken.

Doel van het verwerken van de gegevens

Ik heb deze gegevens nodig voor het verstrekken van offertes, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor vertaaldiensten e.d. en het voeren van de bijbehorende administratie. Daarnaast kan ik uw e-mailadres gebruiken voor het versturen van een kerstmail.

Wettelijke basis voor het verwerken van gegevens

Ik heb deze gegevens nodig voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld:

  • factureren is wettelijk verplicht, dus moet ik uw facturen bewaren;
  • het bewaren van een e-mailadres van een bedrijf is nodig voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • het bewaren van vertaalde documenten is nodig voor mijn bedrijfsvoering.

Ik verwerk niet meer gegevens dan noodzakelijk.

Bewaartermijn

Ik bewaar uw gegevens zo lang wij een zakelijke relatie onderhouden, maar minimaal voor zo lang als dat wettelijk verplicht is. Wanneer u hebt aangegeven dat u geen gebruik meer wenst te maken van mijn diensten, vernietig ik uw gegevens, tenzij dat niet mag volgens de wet of wanneer ik die nodig heb voor een juridische procedure.

Manier van opslaan van de gegevens

Uw gegevens staan opgeslagen op mijn computer en op mijn externe harde schijf. Deze zijn goed beveiligd door middel van een firewall en betaalde antivirussoftware. Daarnaast sla ik een versleutelde reservekopie op in de cloud bij een externe provider. Deze provider heet TransIP en is gevestigd op het adres Schipholweg 9B, 2316 XB Leiden.

Delen van de gegevens

Ik deel uw gegevens niet met derden. De enige uitzondering zijn mijn boekhouder en overheidsinstanties wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben, bijvoorbeeld voor mijn aangifte Omzetbelasting en Intracommunautaire Prestaties.

Klachten

Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop ik met uw gegevens omga, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemming vragen

Ik vraag altijd uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Dat doe ik bij het eerste contact met u. Dat staat ook in mijn Algemene Voorwaarden. Daarnaast is de verwerking geïmpliceerd als u mij de opdracht geeft om voor u een vertaaldienst te verlenen.

Toestemming intrekken

U kunt op elk gewenst moment uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Ik zal uw gegevens dan onmiddellijk verwijderen. Ik kan dan echter geen opdrachten meer voor u uitvoeren.

Inzien van gegevens

U kunt op elk moment mij vragen welke gegevens ik van u heb opgeslagen. Ik reageer dan zo spoedig als voor mij haalbaar is – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid.

Wijzigen van gegevens

U kunt mij op elk moment vragen om uw gegevens te wijzigen. Ik voldoe daar dan zo spoedig als voor mij haalbaar is aan – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid.

Verwijderen van gegevens

U kunt mij op elk moment vragen om uw gegevens te verwijderen. Ik reageer dan zo spoedig als voor mij haalbaar is – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid. Ik kan dan echter geen opdrachten meer voor u uitvoeren. Wanneer ik daadwerkelijk uw gegevens verwijder, hangt af van eventuele wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld als ik een opdracht voor u heb gedaan, maar de verdiensten daaruit nog niet bij de belasting heb opgegeven. Of als de belastingaanslag over het jaar waarin ik de opdracht heb gedaan nog niet definitief is. In de tussentijd zal ik dan echter uw gegevens niet meer verwerken, anders dan voor het betreffende wettelijke doel.

Meenemen van gegevens

Wanneer u wilt overstappen naar een andere leverancier, dan kunt u mij vragen om opgaaf van alle gegevens die ik u over u heb, zodat u die naar die nieuwe leverancier mee kunt nemen. Uitzondering hierop zijn de door mij bewaarde vertalingen; omdat ik het auteursrecht behoud op deze teksten, draag ik deze niet over.

Automatische verwerking

Uw gegevens worden niet automatisch verwerkt, maar uitsluitend handmatig, door mij persoonlijk.

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon voor privacy- en gegevensbescherming

De persoon die bij mijn bedrijf verantwoordelijk is voor privacy- en gegevensbescherming ben ikzelf: Pieta Tilborghs. Mijn contactgegevens zijn gelijk aan die van mijn bedrijf (zie boven).

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 2 november 2021 en zal indien nodig worden herzien. Mochten er verschillen zijn tussen de Engelstalige en de Nederlandse versie van dit document, dan prevaleert de Nederlandse versie.

 

© 2021 Tilborghs Translations | Powered by Fazedia | Full service internet marketingbureau